Klubové akcie 24. 25. august2019

Klubovú výstavu v Malackách sme absolvovali len s VD, no na zvode Rita dostala kandidáta chovu. Na druhý deň v úžasnom prostredí areálu PZ Závod sa Rita ukázala ako škrtič. V prvom kole bok a druhom kole predná časť tela.